home
Maakt ú zich zorgen over de dag van morgen?

LifePort doet 't! Competentie Centrum LifePort is een interdisciplinaire netwerkorganisatie die fundamentele veranderingen in de samenleving wil realiseren. In co-creatie werken we aan duurzame en gezonde oplossingen voor de zorg-zorgen van morgen. Daarom richten we ons op LifeCare: zorg voor ziekte, maar vooral ook zorg voor gezondheid. Door superieure innovaties wil LifePort een hogere levenskwaliteit bereiken. Voor én samen met burgers en patiënten.

Vereende expertise
LifePort bundelt en structureert de kennis en kunde van organisaties en bedrijven. Zowel van professionals, als van patiënten en burgers. Lokaal, nationaal en internationaal. Zo kunnen we met vereende expertise innovatieve producten en services ontwikkelen.
Vragen van nu en straks
LifePort kiest voor vraaggestuurde projecten, waarbij burger en patiënt, en ieders eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Maar ook het maatschappelijke en economische rendement zijn belangrijke drivers. Alleen in zo'n ondernemend werkveld, liefst buiten gebaande wegen om, kunnen we vernieuwingen realiseren die matchen met de vragen van nu en straks. Dat is LifeCare die er daadwerkelijk toe doet.

 

Werkt ú aan een vernieuwend LifeCare-plan?
Maak er een LifePort-project van. lees meer

 

LifePort doet 't: zorgen voor gezondheid en voor ziekte

Focus
LifePort focust zich op 3 LifeCare-gebieden:

  1. Preventie
    om burgers te stimuleren bewust gezonder te leven.

  2. Zelfmanagement
    om chronisch zieken en hun mantelzorgers te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven.

  3. Netwerkzorg
    om netwerkzorg voor thuiswonende chronisch zieken op te zetten, over de gehele linie van zelfzorg, informele zorg, tot eerstelijns- en tweedelijnszorg.

Dit willen we bijvoorbeeld doen door burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving. Door professionals te begeleiden in hun coachende rol. En door motiverende services en tools te ontwikkelen, met slimme technologie en slim design.

 

 

home
projecten
over LifePort
contact